മെഡിസെപ് - എഫ് എസ് ഇ ടി ഒ ആഹ്ലാദം

ഇരിക്കൂർ, 2021 ഡിസംബർ 23 >> സംസഥാന നിയമ സഭ മെഡിസെപ് അംഗീകരിച്ചതിൽ കേരളത്തിലെ സർവ്വീസ് അധ്യാപക സംഘടനകൾ എഫ് എസ് ഇ ടി ഒ നേതൃത്വത്തിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഒാഫീസുകളിലും സ്കൂളുകളിലും ആഹ്ലാദ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തി. ചെങ്ങളായി പി എച്ച് സി യിൽ കെ ജി എൻ എ ജില്ലാസെക്രട്ടറി പുഷ്പജ സംസാരിച്ചു..>> കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

എൽ എസ് എസ് - യു എസ് എസ് മാതൃകാ പരീക്ഷ നടത്തി

ഇരിക്കൂർ, 2021 ഡിസംബർ 16 >> 2021 ഡിസംബർ 18 ന് നടക്കുന്ന എൽ എസ് എസ് - യു എസ് എസ് പരീക്ഷയുടെ മാതൃകാ പരീക്ഷ കെ എസ് ടി എ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപജില്ലയിലെ എൽ പി, യു പി സ്കൂളുകളുകളിൽ നടത്തി.>> കൂടുതല്‍ വായിക്കുക